Bán căn hộ Masteri Millennium Q.4 dự án nằm ngay trên mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Đây là dự án căn hộ chung cư cao cấp của chủ đầu tư Thảo Điền Investment. Căn hộ Masteri Millennium được xây dựng bao gồm: căn hộ chung cư cao cấp, Officetel – căn hộ văn phòng và Penthouse

 

Giá bán căn hộ Millennium Quận 4, cập nhật đến ngày 14/09/2020

Bán Căn Hộ Millennium 1 Phòng Ngủ 53.66m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 3.8 – 4.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 64.91m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 4.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 65.09m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 4.6 – 4.8 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 65.11m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá 4.5 – 5.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 71.29m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 5 – 6.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 72.48m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 5 – 5.4 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 72.5m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 4.7 – 4.8 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 73.61m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 5.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.11m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 5.1 – 15 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.12m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 5.8 – 6.3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.7m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 5.5 – 6 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.8m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (HTCC) – Giá 5.2 – 5.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.92m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (HTCC) – Giá 5.7 – 5.8 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 97.84m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (HTCB) – Giá 7.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 97.89m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 8.3 – 8.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 105.11m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 7.6 – 9 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 107.78m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 8.2 – 15 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 107.88m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (HTCB) – Giá 8.3 – 12 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Căn Hộ Millennium 4 Phòng Ngủ 230m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 15 tỷ >>Xem Thêm<<

Giá bán office Millennium Quận 4, cập nhật đến ngày 14/09/2020

Bán Office Millennium 29.35m2 – Hướng Bitexco (Full Nội Thất) – Giá 3.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 29.56m2 – Hướng Bitexco (Nhà Thô) – Giá 2.2 – 3.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 30.49m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Nhà Thô) – Giá 2.6 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 30.6m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 2.6 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 30.64m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 2.4 – 3.3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 30.67m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 – Giá 2.5 – 3.1 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 30.92m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full NT văn phòng) – Giá 4 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.31m2 – Hướng Hồ Bơi (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 2.2 – 2.6 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.34m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.42m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 2.4 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.65m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 2.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.66m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá 2.4 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 31.92m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.08m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 2.7 – 3.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.15m2 – Hướng Hồ Bơi (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 2.4 – 3.1 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.16m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 2.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.48m2 – Hướng Nội Khu (Full Nội Thất) – Giá 2.8 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.56m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 2.6 – 2.9 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 32.66m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 33.08m2 – Hướng Nội Khu (Full Nội Thất) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 34.09m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 3.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 34.16m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 2.9 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 34.34m2 – Hướng Nội Khu (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 3.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 34.8m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá 2.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 36.35m2 – Hướng Nội Khu (Full Nội Thất) – Giá 3.4 – 3.7 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 37.3m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full NT văn phòng) – Giá 3.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 37.5m2 – Hướng Nội Khu (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 2.6 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 37.85m2 – Hướng Hồ Bơi (Full NT văn phòng) – Giá 3.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 38.34m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 3.8 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 39.67m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 40m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 3.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 40.06m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 3.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 40.17m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 3.2 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 40.35m2 – Hướng Bitexco (Full Nội Thất) – Giá 3.2 – 3.5 tỷ >>Xem Thêm<<

Bán Office Millennium 42.58m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 3 tỷ >>Xem Thêm<<

Chúng tôi hiện có 129 căn hộ Millennium Quận 4 đang có nhu cầu bán, bạn có nhu cầu xin liên hệ: 0899 466 855

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU MILLENNIUM QUẬN 4

Căn hộ mẫu masteri millennium
Căn hộ mẫu masteri millennium
căn hộ mẫu millennium
căn hộ mẫu millennium

TỔNG QUAN CĂN HỘ PHÁT ĐẠT MILLENNIUM QUẬN 4

Bán căn hộ Masteri Millennium quận 4 – Đẳng cấp không thuộc về số đông, đẳng cấp là niềm kiêu hãnh được sở hữu những điều khác biệt.

Bán căn hộ Masteri Millennium quận 4 được thiết kế dựa trên sự tư vấn của PTW Architects là một công ty tư vấn thiết kế uy tín hàng đầu Australia. Với  diện tích xây dựng lên đến 7.302,6m², quy mô gồm tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm và được quy hoạch thành căn hộ phức hợp (căn hộ, Office, Penthouse, Shophouse)

Tổng diện tích đất: 7.302,6m²
Quy mô dự án: Tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm
Tổng diện tích sàn: 87.630 m²
Mật độ xây dựng: Khối đế 50%, khối tháp 35%

Diện tích căn hộ:
– Căn hộ: 53 – 107 m²
– Officetel: 30 – 45 m²
– Shophouse: 80 – 108 m²
Thời gian xây dựng: Quý II/2016
Thời gian hoàn thành: Quý II/2018

Tổng không gian xanh: Hơn 60%
Sản phẩm: Căn hộ, Officetel, Penthouse, Shophouse
Tổng số căn hộ: 650 căn

Giá bán căn hộ chung cư Masteri Millennium Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand

VỊ TRÍ CĂN HỘ CHUNG CƯ MASTERI MILLENNIUM

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Căn hộ Masteri Millennium  có địa chỉ tại 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4. Đây được xem là con đường xanh, đẹp, yên tĩnh nhất Quận 4 với một bên ven sông Bến Nghé và một bên có công viên nhỏ chạy dọc bờ sông.

Không những vậy, con đường này còn kết nối linh hoạt đến nhiều địa điểm trong thành phố. Từ đây, bạn chỉ cần băng qua các cây cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Văn Cừ và Ông Lãnh là đến Quận 1, Quận 3. Nếu muốn đi đến Quận 2, chúng ta chỉ cần theo đường Tôn Đản về phía cầu Thủ Thiêm 3.

Dự án căn hộ Millennium Masteri
Dự án căn hộ Millennium Masteri

Bán căn hộ Masteri Millennium mang đến một bản nhạc hoàn hảo, đầy âm sắc của sự sôi động và riêng tư về một cuộc sống trọn vẹn ngay giữa trung tâm phồn hoa của thành phố

Trung Tâm Thành Phố

Từ vị trí căn hộ, chúng ta có thể nhanh chóng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố

Khu Vực Trung Tâm Quận 7

Chỉ mất 10 phút để đến khu vực trung tâm quận 7 bao gồm: Đại học Tôn Đức Thắng, Bệnh Viện Quốc tế Pháp Việt, Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng,…

Khu Trung Tâm Quận 1

Chỉ 7 phút để đến các khu trung tâm quận 1: chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà Bitexco…
vị trí căn hộ millennium quận 4
vị trí căn hộ millennium quận 4

Bán căn hộ chung cư Millennium Masteri Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand.

TIỆN ÍCH 5 SAO TẠI MASTERI MILLENNIUM QUẬN 4

Nằm ở vị trí trung tâm khu vực quận 4, nên từ Masteri Millennium có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận như: quận 1, quận 7, quận 5 hết sức dễ dàng để tận hưởng toàn bộ các tiện ích dịch vụ

Với căn hộ Masteri Millennium quận 4, bạn và gia đình giờ sẽ không phải đi đâu xa nữa, mà vẫn được hưởng thụ một hệ thống dịch vụ, tiện ích căn hộ hiện đại, cao cấp nhất với một không gian sống đẳng cấp 5 sao ngay chính dưới chân căn hộ của bạn.

Tiện ích nội khu chung cư Masteri Millennium

Là khu phức hợp nên  căn hộ Masteri Millennium Quận 4 có đủ các tiện ích nội khu như: Hồ bơi ngoài trời, phòng gym-spa-coffee, khu vui chơi, giải trí, hệ thống nhà hàng sang trọng, BBQ, khu chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng,…

căn hộ millennium masteri quận 4
căn hộ millennium masteri quận 4
null

Khu hồ bơi tràn bờ view sông

null

Khu thư giản ngoài trời

null

Khu Spa cao cấp

null

Khu vui chơi thiếu nhi

null

Khu vườn treo

null

Khu nhà sinh hoạt cộng đồng

null

Khu cafe, khu BBQ

null

Khu tập thể thảo , Gym hiệm đại, Yoga

null

Hệ thống nhà hàng trung tâm thương mại

Tiện ích ngoại khu căn hộ chung cư Masteri Millennium

Nằm ở vị trí trung tâm khu vực quận 4, nên từ đây có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận như: quận 1, quận 7, quận 5 hết sức dễ dàng để tận hưởng toàn bộ các tiện ích dịch vụ.

null

Giáo dục: trường Mầm non, tiểu học...

null

Dịch vụ Y tế

null

Liền kề trung tâm mua sắm, giải trí

Chi tiết tiện ích căn hộ chung cư Masteri Millennium

Căn Hộ Millennium Quận 4 – Làn Gió Mới Của Thị Trường Bất Động Sản Sài Gòn, Mang Thương Hiệu Nổi Tiếng Masteri Ngay Mặt Tiền Bến Vân Đồn Trung Tâm Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

căn hộ Millennium Masteri
căn hộ Millennium Masteri

Từ không gian sống tiện nghi sang trọng bậc nhất, chỉ với vài bước chân, cộng đồng cư dân văn minh đẳng cấp tại căn hộ  Masteri Millennium đến ngay các dịch vụ tiện ích tại shophouse thương mại ngay khối đế của dự án để thỏa thích mua sắm, giải trí, giao lưu cùng bạn bè, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày hay thưởng thức ẩm thực Việt Nam và trải nghiệm hương vị Á-Âu mới lạ.

Các Shophouse được thiết kế độc đáo mang đến cho cư dân không gian khác biệt, hiện đại và tiện lợi để thưởng thức cuộc sống giá trị cao.

Sở hữu vị trí vàng ngay trung tâm thành phố và kết nối hoàn hảo đến mọi khu vực, cư dân tại Masteri Millennium không chỉ thoải mái tận hưởng các dịch vụ tiện ích đẳng cấp quốc tế liền kề, mà còn tự do vi vu “đổi gió” để giải trí tại các trung tâm thương mại lớn hay thưởng thức những sắc màu ẩm thực khác nhau tại những nhà hàng cao cấp ngay trung tâm Quận 1 hay các quận lân cận (Quận 2, Quận 4, Quận 7…).

Căn hộ Millennium Masteri mang hơi thở của thành thị sôi động đồng thời mở ra một cuộc sống sang trọng, riêng tư bậc nhất dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

căn hộ Millennium Masteri
căn hộ Millennium Masteri

MẶT BẰNG MASTERI MILLENNIUM

mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri

Giá bán căn hộ chung cư Masteri Millennium Quận 4

CĂN HỘ MILLENNIUM MASTERI

QUẬN 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand. …Tải bảng giá mới nhất tại đây

TẢI NGAY BẢNG GIÁ

CĂN HỘ MẪU MASTERI MILLENNIUM

Tất cả mọi Căn hộ Masteri Millennium bán quận 4 được chủ đầu tư Thảo Điền Investment bàn giao hoàn thiện chuẩn khách sạn 5 sao gồm các trang thiết bị nội thất như sau:

  • Khóa từ cửa vào căn hộ và video-call rất an ninh với 3 lớp bảo vệ.
  • Hệ thống nội thất khu vực bếp hoàn thiện đầy đủ gồm tủ bếp và đầy đủ thiết bị đi kèm.
  • Cung cấp máy lạnh cho toàn bộ căn hộ.
  • Hệ thống nội thất trong phòng tắm hoàn thiện 100%.
  • Hệ thống chiếu sáng cơ bản hoàn thiện đầy đủ.
  • Balcony bằng kính.
căn hộ millennium masteri quận 4
căn hộ millennium masteri quận 4

Về sản phẩm căn hộ thì Masteri Millennium quận 4 bao gồm các loại căn hộ 1 Phòng ngủ(diện tích 53 m2), 2 Phòng ngủ (diện tích 65 m2, 71 m2, 72 m2, 73 m2, 74 m2) và 3 Phòng ngủ (diện tích 97 m2, 105 m2, 107 m2).

Căn hộ Millennium 1 phòng ngủ

Căn hộ Millennium 2 phòng ngủ

CĂN HỘ MILLENNIUM 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 65; 71; 72; 74 m2

Căn hộ Millennium 3 phòng ngủ

CĂN HỘ MILLENNIUM 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích: 98; 105; 107 m2

nội thất căn hộ millennium
nội thất căn hộ millennium
căn hộ millennium 2 phòng ngủ
căn hộ millennium 2 phòng ngủ
CAN HO MILLENNIUM MASTERI
CAN HO MILLENNIUM MASTERI

Giá bán căn hộ chung cư Millennium Masteri Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN DANH LAND

(Chuyên Môi Giới Bất Động Sản Quận 4, Quận 7, Quận 2, Nhà Bè)

132 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Hotline: 0899 466 855

Email: admin@danhland.com

Website: https://danhland.com

Giá Bán căn hộ chung cư Millennium Masteri Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá Bán Căn Hộ Chung Cư Saigon Royal Residence Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá Bán Căn Hộ Chung Cư River Gate Residence Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá Bán căn hộ chung cư The Tresor Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá Bán căn hộ chung cư De La Sol Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )