Cho thuê căn hộ Masteri Millennium Q.4 dự án nằm ngay trên mặt tiền đường Bến Vân Đồn. Đây là dự án căn hộ chung cư cao cấp của chủ đầu tư Thảo Điền Investment. Cho thuê căn hộ Masteri Millennium được xây dựng bao gồm. Căn hộ chung cư cao cấp, Officetel – căn hộ văn phòng và Penthouse

Giá cho thuê căn hộ Millennium Quận 4, cập nhật đến ngày 14/09/2020

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 1 Phòng Ngủ 53.66m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 16 – 17 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 64.91m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 20 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 65.09m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 17 – 19 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 65.11m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá từ 16 – 25 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 71.29m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 17 – 21 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 72.48m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 23 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 72.5m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 17 – 24 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 73.61m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 1 – 22 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.11m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá từ 0 – 23 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.12m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 21 – 24 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.7m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 22 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.8m2 – Hướng Hồ Bơi (HTCC) – Giá từ 16 – 19 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 2 Phòng Ngủ 74.92m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (HTCC) – Giá 19 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 97.89m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 25 – 40 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 105.11m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 30 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 107.78m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 20 – 41 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 3 Phòng Ngủ 107.88m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá từ 23 – 46 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Căn Hộ Millennium 4 Phòng Ngủ 230m2 – Hướng MT Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 51 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Giá cho thuê office Millennium Quận 4, cập nhật đến ngày 14/09/2020

Cho Thuê Office Millennium 29.56m2 – Hướng Bitexco (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá từ 11 – 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 30.08m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Full Nội Thất) – Giá 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 30.64m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá từ 10 – 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 30.67m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá từ 12 – 17 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 30.92m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 13 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.31m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.33m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 9 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.34m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (HT Bếp, Máy lạnh) – Giá từ 10 – 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.42m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 13 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.73m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 31.92m2 (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 32.15m2 – Hướng Hồ Bơi (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá từ 11 – 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 32.48m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 32.56m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 32.66m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 13 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 34.09m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá 17 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 35.33m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 36.81m2 – Hướng Nội Khu (Full Nội Thất) – Giá 13 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 37.3m2 – Hướng Hồ Bơi & Bitexco & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 15 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 37.5m2 – Hướng Nội Khu (HT Bếp, Rèm, Máy lạnh) – Giá 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 37.51m2 – Hướng Nội Khu (Full NT văn phòng) – Giá 13 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 37.85m2 – Hướng Hồ Bơi (Full Nội Thất) – Giá 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 38.1m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 38.32m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (HTCB) – Giá 24 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 38.34m2 – Hướng Mặt tiền Bến Vân Đồn & Bitexco & Sông Kênh Tẻ (Full Nội Thất) – Giá từ 14 – 15 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 40m2 – Hướng Bitexco (HT Rèm, Máy lạnh) – Giá 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 1 Phòng Ngủ 40.06m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (Full Nội Thất) – Giá 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 40.17m2 – Hướng Đường Hoàng Diệu & KDC Quận 4 (Nhà Thô) – Giá 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 40.29m2 – Hướng Bitexco (Full Nội Thất) – Giá 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê Office Millennium 42.58m2 – Hướng CH RiverGate & Sông Bến Nghé (HTCB) – Giá 24 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Chúng tôi hiện có 95 căn hộ Millennium Quận 4 đang có nhu cầu cho thuê, bạn có nhu cầu xin liên hệ: 0899 466 855

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỘI THẤT CĂN HỘ MẪU MILLENNIUM QUẬN 4

Đến từ các thương hiệu bậc nhất thế giới. Từng chi tiết nội thất trong cho thuê căn hộ Masteri MILLENNIUM toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng hàng đầu. Để mỗi ngày là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn về đời sống được tạo ra xứng tầm chủ nhân và gia đình.

Là 1 trong những Tập đoàn lớn tại Tây Ban Nha, nổi tiếng với những thiết bị bếp đẳng cấp. FAGOR luôn chứng tỏ khuynh hướng nâng cấp thế giới với các trang bị bếp tiên tiến nhất cùng dịch vụ tuyệt vời.

Luôn giữ vị trí đứng đầu về công nghệ cũng như kiến trúc sản phẩm và quy trình sản xuất. TĐ bậc nhất về thiết bị vệ sinh KOHLER (Mỹ) không chỉ phục vụ những nhu cầu sử dụng đa dạng. mà còn mang đến môi trường phòng tắm hoàn mỹ, đẳng cấp. Hứa hẹn rất đáng mong đợi của chủ nhân.

Nội thất cho thuê căn hộ Masteri Millennium 1 phòng ngủ

căn hộ mẫu millennium
căn hộ mẫu millennium

Nội thất cho thuê căn hộ Masteri Millennium 2 phòng ngủ

Căn hộ mẫu masteri millennium
Căn hộ mẫu masteri millennium

Nội thất cho thuê căn hộ Masteri Millennium 3 phòng ngủ

căn hộ millennium
căn hộ millennium

TỔNG QUAN KHU CHO THUÊ CĂN HỘ PHÁT ĐẠT MILLENNIUM QUẬN 4

Cho thuê căn hộ mẫu Masteri Millennium quận 4 – Đẳng cấp không thuộc về số đông, đẳng cấp là niềm kiêu hãnh được sở hữu những điều khác biệt.

Cho thuê căn hộ Masteri Millennium quận 4. Được thiết kế dựa trên sự tư vấn của PTW Architects là một công ty tư vấn thiết kế uy tín hàng đầu Australia. Với  diện tích xây dựng lên đến 7.302,6m², quy mô gồm tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm. Và được quy hoạch thành căn hộ phức hợp (căn hộ, Office, Penthouse, Shophouse)

Tổng diện tích đất: 7.302,6m². Quy mô dự án: Tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn: 87.630 m². Mật độ xây dựng: Khối đế 50%, khối tháp 35%

Diện tích căn hộ:
– Căn hộ: 53 – 107 m²
– Officetel: 30 – 45 m²
– Shophouse: 80 – 108 m². Thời gian xây dựng: Quý II/2016
Thời gian hoàn thành: Quý II/2018

Tổng không gian xanh: Hơn 60%
Sản phẩm: Căn hộ, Officetel, Penthouse, Shophouse
Tổng số căn hộ: 650 căn

Giá cho thuê căn hộ Millennium Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand

VỊ TRÍ KHU CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ MASTERI MILLENNIUM

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, cho thuê căn hộ Masteri Millennium có địa chỉ tại 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4. Đây được xem là con đường xanh, đẹp, yên tĩnh nhất Quận 4 với một bên ven sông Bến Nghé. Và một bên có công viên nhỏ chạy dọc bờ sông.

Không những vậy, con đường này còn kết nối linh hoạt đến nhiều địa điểm trong thành phố. Từ đây, bạn chỉ cần băng qua các cây cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Văn Cừ và Ông Lãnh là đến Quận 1, Quận 3. Nếu muốn đi đến Quận 2, chúng ta chỉ cần theo đường Tôn Đản về phía cầu Thủ Thiêm 3.

Dự án căn hô Masteri Millennium
Dự án căn hô Masteri Millennium

Khu cho thuê căn hộ Masteri Millennium mang đến một bản nhạc hoàn hảo, đầy âm sắc của sự sôi động. Và riêng tư về một cuộc sống trọn vẹn ngay giữa trung tâm phồn hoa của thành phố

Trung Tâm Thành Phố

Từ vị trí căn hộ, chúng ta có thể nhanh chóng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố

Khu Vực Trung Tâm Quận 7

Chỉ mất 10 phút để đến khu vực trung tâm quận 7 bao gồm. Đại học Tôn Đức Thắng, Bệnh Viện Quốc tế Pháp Việt, Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng,…

Khu Trung Tâm Quận 1

Chỉ 7 phút để đến các khu trung tâm quận 1. Chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà Bitexco…
vị trí căn hộ millennium quận 4
vị trí căn hộ millennium quận 4

Giá cho thuê căn hộ Millennium Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand.

TIỆN ÍCH 5 SAO TẠI MASTERI MILLENNIUM QUẬN 4

Nằm ở vị trí trung tâm khu vực quận 4. Nên từ đây có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận như. Quận 1, quận 7, quận 5 hết sức dễ dàng để tận hưởng toàn bộ các tiện ích dịch vụ

Cho thuê căn hộ Masteri Millennium  quận 4. Bạn và gia đình giờ sẽ không phải đi đâu xa nữa, mà vẫn được hưởng thụ một hệ thống dịch vụ, tiện ích căn hộ hiện đại, cao cấp nhất với một không gian sống đẳng cấp 5 sao ngay chính dưới chân căn hộ của bạn.

Là khu phức hợp nên Masteri Millennium có đủ các tiện ích nội khu như: Hồ bơi ngoài trời, phòng gym-spa-coffee, khu vui chơi, giải trí, hệ thống nhà hàng sang trọng, BBQ, khu chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng,…

căn hộ millennium masteri quận 4
căn hộ millennium masteri quận 4
null

Khu hồ bơi tràn bờ view sông

null

Khu thư giản ngoài trời

null

Khu Spa cao cấp

null

Khu vui chơi thiếu nhi

null

Khu vườn treo

null

Khu nhà sinh hoạt cộng đồng

null

Khu cafe, khu BBQ

null

Khu tập thể thảo , Gym hiệm đại, Yoga

null

Hệ thống nhà hàng trung tâm thương mại

Nằm ở vị trí trung tâm khu vực quận 4, nên từ đây có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực lân cận như: quận 1, quận 7, quận 5 hết sức dễ dàng để tận hưởng toàn bộ các tiện ích dịch vụ.

null

Giáo dục: trường Mầm non, tiểu học...

null

Dịch vụ Y tế

null

Liền kề trung tâm mua sắm, giải trí

Căn Hộ Masteri Millennium Quận 4 – Làn Gió Mới Của Thị Trường Bất Động Sản Sài Gòn. Mang Thương Hiệu Nổi Tiếng Masteri Ngay Mặt Tiền Bến Vân Đồn Trung Tâm Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

căn hộ masteri millennium quận 4
căn hộ masteri millennium quận 4

Từ không gian sống tiện nghi sang trọng bậc nhất. Chỉ với vài bước chân, cộng đồng cư dân văn minh đẳng cấp tại MILLENNIUM đến ngay các dịch vụ tiện ích tại shophouse thương mại ngay khối đế của dự án để thỏa thích mua sắm, giải trí, giao lưu cùng bạn bè, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày hay thưởng thức ẩm thực Việt Nam và trải nghiệm hương vị Á-Âu mới lạ.

Các Shophouse được thiết kế độc đáo mang đến cho cư dân không gian khác biệt, hiện đại và tiện lợi. Để thưởng thức cuộc sống giá trị cao.

Sở hữu vị trí vàng ngay trung tâm thành phố và kết nối hoàn hảo đến mọi khu vực. Cư dân tại Masteri Millennium không chỉ thoải mái tận hưởng các dịch vụ tiện ích đẳng cấp quốc tế liền kề. Mà còn tự do vi vu “đổi gió” để giải trí tại các trung tâm thương mại lớn hay thưởng thức những sắc màu ẩm thực khác nhau tại những nhà hàng cao cấp ngay trung tâm Quận 1 hay các quận lân cận (Quận 2, Quận 4, Quận 7…).

Căn hộ Masteri Millennium mang hơi thở của thành thị sôi động. Đồng thời mở ra một cuộc sống sang trọng, riêng tư bậc nhất dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

căn hộ mẫu masteri millennium
căn hộ mẫu masteri millennium

MẶT BẰNG MASTERI MILLENNIUM

mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri
mặt bằng căn hộ millennium masteri

Giá cho thuê căn hộ chung cư Masteri Millennium Quận 4

Căn hộ Millennium Masteri

QUẬN 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand. …Tải bảng giá mới nhất tại đây

TẢI NGAY BẢNG GIÁ CĂN HỘ MILLENNIUM MỚI NHẤT HÔM NAY

CĂN HỘ MẪU MASTERI MILLENNIUM

Tất cả mọi căn hộ Masteri Millennium  quận 4 được chủ đầu tư Thảo Điền Investment bàn giao hoàn thiện chuẩn khách sạn 5 sao gồm các trang thiết bị nội thất như sau:

  • Khóa từ cửa vào căn hộ và video-call rất an ninh với 3 lớp bảo vệ.
  • Hệ thống nội thất khu vực bếp hoàn thiện đầy đủ gồm tủ bếp và đầy đủ thiết bị đi kèm.
  • Cung cấp máy lạnh cho toàn bộ căn hộ.
  • Hệ thống nội thất trong phòng tắm hoàn thiện 100%.
  • Hệ thống chiếu sáng cơ bản hoàn thiện đầy đủ.
  • Balcony bằng kính.
căn hộ millennium masteri quận 4
căn hộ millennium masteri quận 4

Về sản phẩm cho thuê căn hộ Masteri Millennium quận 4 bao gồm các loại căn hộ. 1 Phòng ngủ(diện tích 53 m2), 2 Phòng ngủ (diện tích 65 m2, 71 m2, 72 m2, 73 m2, 74 m2) và 3 Phòng ngủ (diện tích 97 m2, 105 m2, 107 m2).

Căn hộ Millennium 1 phòng ngủ

Căn hộ Millennium 1 phòng ngủ

Diện tích: 53 m2

Căn hộ Millennium 2 phòng ngủ

Căn hộ Millennium 2 phòng ngủ

Diện tích: 65; 71; 72; 74 m2

Căn hộ Millennium 3 phòng ngủ

Căn hộ Millennium 3 phòng ngủ

Diện tích: 98; 105; 107 m2

căn hộ millennium 2 phòng ngủ
căn hộ millennium 2 phòng ngủ
nội thất căn hộ millennium
nội thất căn hộ millennium
nội thất căn hộ millennium
nội thất căn hộ millennium

Giá cho thuê căn hộ chung cư Millennium Masteri Quận 4

Bạn quan tâm vui lòng đăng ký nhận bảng giá Mới Nhất – Trung Thực Nhất – Cập nhật hàng tuần của DanhLand

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN LƯU Ý KHI THUÊ CĂN HỘ PHÁT ĐẠT MILLENNIUM QUẬN 4

Quý khách cần đưa ra một số nhu cầu như sau :

  • Bao nhiêu phòng ngủ, diện tích bao nhiêu, tài chính,…
  • Thời gian thuê , thời gian chuyển vào , thời gian có thể đi xem nhà được.

Đặc biệt khách hàng không cần thanh toán bất kì chi phí giao dịch nào cho chúng tôi

Sau khi chọn được căn ưng ý, chúng tôi sẽ đứng ra thoả thuận với chủ nhà (bên cho thuê ). Các khoản phí ( phí quản lí , thuế, phí giữ xe.. ) và soạn hợp đồng thoả thuận thuê nhà 2 bên dựa trên các điều luật nhà nước Việt Nam cộng hoà ban hành.

Mọi vấn đề hư tổn nội thất tài sản  trong căn hộ sẻ được khấu trừ vào tiền cọc thuê nhà. Hoặc bạn có thể mua đồ mới thay vào .

Ngay khi kí gửi chúng tôi đảm bảo trong 1 tuần đổ lại. Chúng tôi sẽ tìm được người cho thuê căn hộ cho quý khách.

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN DANH LAND

(Chuyên Môi Giới Bất Động Sản Quận 4, Quận 7, Quận 2, Nhà Bè)

132 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Hotline: 0899 466 855

Email: admin@danhland.com

Website: https://danhland.com

Giá Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Saigon Royal Residence Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư River Gate Residence Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá thuê căn hộ chung cư The Tresor Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá thuê căn hộ chung cư Millennium Masteri Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )

Giá thuê căn hộ chung cư De La Sol Quận 4

hoặc Khách hàng vui lòng liên hệ: 0899 466 855 ( Tư vấn báo giá trực tiếp )